பகிர்வு செய்யபடும் தகவல்கள் அனைத்தும் இணையத்தில் இருந்து பெறப்படுபவை.... பார்வையாளர்கள் சிந்தித்து செயல்படவும்....

Monday, 4 June 2018

குடக்கூத்து

#குடக்கூத்து...

முழுதும் அழிந்துபோன தென்னக கலைகளில் குடக்கூத்தும் ஒன்று. குடத்தை தலை, முதுகு, கை, தோள், முழங்கால், முழங்கை, இடுப்பு போன்ற பகுதிகளில் அசையாமல் வைத்துக்கொண்டு இந்த நடனத்துக்கான அடவுகளை அமைத்து ஆடுவதால் இந்த பெயர்.

தற்போது வழக்கிலிருக்கும் கரகாட்டத்தின் ஆதி இந்த குடக்கூத்துதான்.

மாதவி ஆடிய பதினொறு ஆடல்களில் குடக்கூத்தும் ஒன்று...

Cloud Mining Trusted BTC,ETH,DOG,etc...

Bitcoin Mining Trusted

Bitcoin Mining Trusted
USE Bones Cosd : p2MBm1 you Get 3% Discount

SingUP Earn FreeBitcoin

SingUP Earn FreeBitcoin
Please SingUP and fill in the captcha below and click the ROLL button to get your free bitcoins. The amount of free bitcoins that you get will depend on the number that you roll and paid out according to the payout table below. You can come back and play every hour to win free bitcoins each time!

Flipkart Offers

Amazon.in Offers

Android Tricks

English Blog══► ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ www.masinfom.blogspot.com █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂

Tamil Computer Tips

Popular Posts

Follow by Email

Total Pageviews (01/03/2012)

Blog Archive

Followers

Google+ Followers

Categories

M.ArunprasathD.El.Ed,BSc,HDCA.. Powered by Blogger.

Wikipedia

Search results

Translate

Menu :